La noi ideile devin creaţie

Servicii proiectare arhitectura

Tarifele prezentate mai jos sunt orientative, sunt exprimate în euro/mp arie desfasurata si cuprind toate taxele legale (neplatitor de tva)

Faza de proiectare
D.T.A.C/.P.Th./D.E.
Proiectare  
- Arhitectura  
- Structura de rezistenta (inclusiv vizite la faze determinante)

 

- Instalatii (electrice, termice, sanitare)
 
       
TOTAL*
* pretul nu include verificarile proiectului care conform legii se contracteaza separat de catre client.

 

in functie de proiect

 

       
Amenajãri interioare si exterioare in functie de proiect
Urbanism PUD – 1300 E

 Variatiile sunt determinate de gradul de dificultate al lucrarii solicitate.
In situatia in care agreati oferta noastra, va stam oricand la dispozitie, impreuna cu colaboratorii nostri, pentru definirea clauzelor contractuale si realizarea lucrarilor.

Codul deontologic al profesiei de arhitect interzice concurența neloială. Art. 77 lit. b spune că în situația în care eu vă elaborez o ofertă de preț, iar Dvs. îi comunicați altui arhitect tariful și acesta vă oferă un preț mai scăzut, arhitectul cu pricina se face vinovat de concurență neloială. Și poate răspunde în fața Comisiei de Disciplină a Ordinului Arhitecților.

Costuri suplimentare sunt in fuctie de proiect:
- ridicare topografic
- studiu geotehnic
- verificare proiectelor (de catre verificatori autorizati)
- obtinerea avizelor
- legalizarea actelor de proprietate, declaratii notariale

 CE VA CONTINE PROIECTUL:

A ANTEPROIECTUL – constând din ilustrarea temei beneficiarului, cu elemente de studiu de fezabilitate.

A.01 – Definitivarea temei și studiile preliminare (propuneri, variante) privind modul de amplasare în incintă, relațiile cu vecinătățile, rezolvările arhitectural – volumetrice, funcționale, sistemul constructiv ( structura), cu referiri la instalații – dotări, finisaje, etc – ACESTE PLANSELE VOR FACE PARTE DIN TEMA DE PROIECT.

Într-o formă la alegerea proiectantului se prezintă minimum următoarele:

-       plan de situație 1:500 (după caz 1:200);

-       planurile tuturor nivelurilor diferite – sc. 1:100, având precizate cotele generale ale construcției, suprafețele interioare, propuneri de mobilare;

-       una sau două secțiuni – sc. 1:100;

-       fațadele principale – sc. 1:100, eventual simulare 3D sau perspectivă (pentru definirea volumetriei construcției);

-       precizarea suprafețelor: construită la sol, desfășurată, utilă și a indicilor caracteristici amplasamentului (POT, CUT, înălțimea maximă);

-       estimarea valorii de investiție (la nivel de costuri medii/mp).

A.02 – Documentația pentru obținerea certificatelor de urbanism (construire și/sau desființare)

                - acte de proprietate și planurile cadastrale ale terenului (copii asigurate de către beneficiar);

                - planul de încadrare în zonă sc. 1:2000 (2 exemplare);

                - plan de situație (cu indicarea variantei de amplasare propusă) sc. 1:500 (2 exemplare), pe planuri cadastrale (topo) vizate de Oficiul de Cadastru;

                - memoriu justificativ (dacă este cazul, însoțit de planșele sc. 1:100 la nivel de anteproiect).

B – PROIECTUL TEHNIC – PTh – Întocmit conform legislației și normativelor tehnice în vigoare și cuprinzând volume (sau părți) de proiect distincte pentru fiecare specialitate în parte.

B.01 – ARHITECTURA

B.01.1 – Piese scrise:

                - memoriu tehnic;

                - antemăsurători (listele cantităților de materiale).

B.01.2 – Piese desenate:

                - plan de incadrare in zona 1:2000

                - plan de situație (cu elemente de trasare) 1:500 sau 1:200;

                - plan trasare 1:100

                - planurile tuturor nivelelor sc. 1:50;

                - plan acoperiș sc. 1:50;

                - minim două secțiuni caracteristice sc. 1:50;

                - toate fațadele detaliate sc. 1:50;

                - tablouri tâmplărie interior si exterior (ferestre, uși) sc. 1:50;

                - proiect imprejmuire sc. 1:50;

                - detalii de travee, detalii de noduri sc. 1:25, 1:10

B.02 – STRUCTURA DE REZISTENȚĂ

B.02.1 – Piese scrise

                - memoriu tehnic + programul de control al proiectantului la fazele determinante de execuție;

                - antemăsurători (listele cantităților de lucrări și materiale) + centralizatorul extraselor de armătură.

B.02.2 – Piese desenate

                - plan de săpătură (daca este cazul) și fundații, sc. 1:50; detalii fundații (dacă este cazul detalii fundații și tehnologia de execuție pentru alipire la calcan);

                - planurile sc. 1:50 cofraj, armare + extrase de armături pentru toate planșeele din beton armat;

                - planurile cofraj, armare și detalii (secțiuni caracteristice) + extrase de armături pentru centuri, grinzi, stâlpi, sâmburi din beton armat;

                - detalii armare zidărie (dacă este cazul);

                - plan sc. 1:50 planșee lemn (dacă este cazul);

                - plan sc. 1:50 și detalii șarpantă (dacă este cazul);

                - alte detalii conform soluției adoptate în proiect.

B.03 – INSTALAȚIILE GENERALE AFERENTE CONSTRUCȚIEI – încălzire centrală (climatizare, ventilații); - electrice (220/380V) și curenți slabi (TV, telefonie); - sanitare (apă, canal); gaze.

Sunt cuprinse soluționările distincte ale fiecărui tip de instalație aferentă construcției și incintei, până la racordul de canalizare și contoarele de branșament (electric, apă, gaze).

B.03.1 – Piese scrise (întocmite distinct pentru fiecare specialitate de instalație în parte)

                - memoriu tehnic (și breviarul notelor de calcul pentru instalația de încălzire);

                - antemăsurători (listele cantităților de materiale) + liste de utilaje (centrala termică, hidrofor);

B.03.2 – Piese desenate (întocmite distinct pentru fiecare specialitate în parte)

                - planurile sc. 1:50 ale tuturor nivelelor, cu traseele fiecărui tip de instalație;

                - schemele instalațiilor, schemele tablourilor electrice, centrala termică;

                - planul de situație cu rețelele edilitare propuse în incintă ( până la contoarele de branșament).

Realizare site web HASS Web Design