La noi ideile devin creaţie

Certificatul energetic

Conform Legii 375/2005 Certificatul energetic este un document tehnic care arată consumurile de eneregie al unei cladiri pe tipuri de folosință: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea și iluminatul. Categoriile de clădiri pentru care la construire, reabilitare, vânzare sau închiriere se elibereaz Certificatul energetic sunt: locuințe unifamiliale și blocuri de locuințe, birouri, hoteluri, restaurante, spitale, clădiri de învățământ, săli de sport sau clădiri pentru servicii de comerț. Certificatul energetic are o valabilitate de zece ani.

Metodologia Cetificatului energetic Performanța energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul și se exprimă prin unul sau mai mulți indicatori numerici care se calculează luându-se în considerare izolația termică, caracteristicile tehnice ale clădirii și instalațiilor, proiectarea și amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare și influența clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei și alți factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influențează necesarul de energie. Prin acest document se stabilește o clasă și o notă energetică care se acordă clădirii. Clasele energetice sunt de la A până la G, clasa A fiind cea cu consumul cel mai mic, iar G cu consumul cel mai mare. Actul energetic este compus din două pagini. Prima pagină conține valoarea dată de către auditor, care începe de la 10 la 100. De exemplu, valoarea 76 va însemna o clădire care are o eficiență energetic foarte redusă, iar 95 va însemna o clădire cu un coeficient energetic bun.

Pagina a doua arată valoarea pe care clădirea ar putea-o obține în cazul în care ar fi luate măsurile prevăzute de către auditor. Eficiența unei clădiri poate fi scăzută uneori din cauza unor factori care pot fi remediați ușor, cum ar fi gemurile și ușile care nu se închid bine. Totodată la construcția unui imobil este recomandat să se țină cont de parametrii specificați în „Normativul privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor (indicativ C 107/2005, publicat in Monitorul Oficial la data de 13.12.2005 cu nr. 1.124 si 1.124 bis).

Pașii de obținere a Certificatului energetic:

În primul rând proprietarul trebuie să apeleze la un auditor energetic atestat, care are drept de semnătură și ștampilă pe certifiatul energetic. Rolul auditorului energetic este de a face expertiza tehnică a clădirii și de a întocmi un raport de expertiză energetică a clădirii. Raportul expertizei va fi depus la primărie, unde se va primi un număr de înregistrare. Durata de eliberarea a certificatului energetic poate dura între 4 și 5 zile în cazul unui apartament și poate ajunge și până la dou săptămâni pentru o clădire. Prețul expertiziei în cazul unui apartament poate varia între 150 și 400 de euro în funcșie de suprafață, amplasare în clădire și o serie de alți parametrii.

Lista cu numele și datele de contact ale auditorilor atestați se găsește pe site-ul MDRT la sectiunea Construcții sau la adresa http://www.mie.ro/_documente/constructii/atestari/auditori/index.htm.

La mometul actual sunt aproximativ 600 de auditori energetici atestați în toată țara.

 

Realizare site web HASS Web Design