La noi ideile devin creaţie

Indicatori urbanistici, proiect case

Conform Legii 242/2009 indicatorii urbanistici sunt instrumente specifice de lucru pentru controlul proiectării si dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculeaza prin Procentul de Ocupare a Terenului (P.O.T) și Coeficientul de Utilizare a Terenului (C.U.T)

Procentul de Ocupare al Terenului (P.O.T) exprimă raportul dintre suprafața construită la sol (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața terenului considerat, înmulțit cu 100. Suprafaţa construită este proiectia la sol a cladirii, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită. De exemplu, în cazul în care prin Certificatul de Urbanism se specifică un P.O.T de 50%, atunci vom putea construi pe jumătate din suprafața lotului.

P.O.T-ul generează suprafața construită la sol maxim posibil raportat la suprafața terenului, cu excepția teraselor descoperite, a platformelor sau scărilor de acces.

P.O.T -ul se stabilește în funcție de destinația zonei în care urmează a fi amplasată construcția și în funcție de condițiile de amplasare în teren. Acesta se completează cu Coeficientul de Utilizare al Terenului, cu Regimul de Aliniere la Stradă și cu Regimul de Înălțime, care formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcțiilor, de care orice proprietar și arhitect trebuie să țină cont.

Coeficientul de Utilizare a Terenului (C.U.T) reprezinta raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor etajelor supraterane adunate) a clădirii și suprafața terenului pe care este amplasată clădirea. Acest indice rezultă în general prin înmulțirea P.O.T.-ului cu num rul de etaje admise.

Nu se iau în calcul:

  • suprafața subsolurilor cu înălțimea libera de pâna la 1,80 m;
  • suprafața subsolurilor cu destinație strict pentru parcarea autovehiculelor;
  • spațiile tehnice;
  • spațiile destinate protecției civile;
  • suprafața balcoanelor, logiilor și teraselor deschise și neacoperite, teraselor și compartimentelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile;
  • aleile de acces pietonal și/sau carosabil din incintă, scările interioare și trotuarele de protectie.

Excepții de calcul al indicatorilor urbanistici

  • dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care cuprinde o clădire ce nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (P.O.T și C.U.T) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;
  • dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculeaz în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor deja existente la cele ale noii construcții.

Realizare site web HASS Web Design