La noi ideile devin creaţie

Certificat de urbanism pentru firma luminoasa

DEPUNEREA DOCUMENTATIEI PENTRU CU FIRME ȘI PANOURI PUBLICITARE

proiect ARHITECTURA – autorizare caseta luminoasa

250 euro*

Obtinere avize/ autorizatie / certificat de urbanism / CF / dovada OAR etc. 300 euro

în caz că se cere de către primărie:

-

proiect STRUCTURA 200 euro*
Verificare, proiect structura + referat – cerinta A 100 euro*
EXPERTIZA TEHNICA (daca este ceruta de primarie)
etc.
dupa caz

*preturile sunt pentru o caseta parietala rectangulara – simpla fata, suprafata < 3mp, pentru alt tip de caseta sau dimensiuni mai mari -  preturile se recalculeaza in functie de proiect

*daca sunt pozitionate mai multe casete – pretul se recalculeaza

 

DOSAR CERTIFICAT DE URBANISM

 1. CERERE TIP (formular completat) download
 2. CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE A SOCIETĂȚII – copie; dovada punctului lucru;
 3. ACT DE DEȚINERE A SPAȚIULUI, PE NUMELE SOCIETĂȚII – copie
 4. PLANURI TOPOGRAFICE SC. 1:2000 ȘI 1:500, de la Oficiul de Cadastru str. Academiei nr 3-5, et. 3 – fotocopii 2ex. fiecare, cu marcarea amplasamentului firmei sau panoului;
 5. PREZENTARE GENERALA – ELABORAT DE PROIECTANT DE SPECIALITATE: memoriu, vedere firma cu grafica color, cu indicarea dimensiunilor, materialelor casetei, materialolor incripționării, culoare, sistem de montare – 1 ex.
 6. FOTOGRAFIE COLOR DE ANSAMBLU A FAȚADEI situația existentă; se vor vedea și spațiile alăturate – fotocopii 2 ex.
 7. FOTOGRAFIE COLOR DE ANSAMBLU A FAȚADEI CU POZIȚIA CONTURULUI FIRMEI, SIMULARE PE CALCULATOR; NU SE MONTEAZĂ FIRMA PT. A FI FOTOGRAFIATĂ: fotografia va cuprinde și spațiile alăturate – 2 ex.
  Toate planșele de la 4 – 7 vor fi semnate și ștampilate în original de arhitect autorizat și cu drept de semnătură.
 8. B.I. – copie
 9. DOVADA ACHITĂRII TAXEI PENTRU ELIBERAREA C.U., la CEC, în contul primăriei – 5ron
 10. DOSAR CU ȘINĂ

DOSAR AUTORIZATIE de CONSTRUIRE

 1. CERERE TIP
 2. CERTIFACTUL DE URBANISM – copie
 3. ACORDUL PROPRIETARULUI PENTRU MONTAREA FIRMEI – original;
  proprietar persoana fizică – acord notarial;
 4. ACT DE DEȚINERE A SPAȚIULUI, PE NUMELE SOCIETĂȚII
  act de vanzare-cumpărare intabulat, contract de închiriere sau contract de comodat – copie legalizata
 5. AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE pentru construcții executate după 1990 sau pentru modificări la fațade – copie
 6. ACORDUL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI PENTRU MONTAREA FIRMEI – original, pentru firme amplasate pe fațada blocului de locuințe, pentru Asociație de locatari – și lista cu nr. apartament, nume, nr. B.I. semnatura;
 7. FOTOGRAFIE COLOR DE ANSAMBLU A FAȚADEI
  situația existentă; se vor vedea și spațiile alăturate – fotocopii 2 ex.
 8. FOTOGRAFIE COLOR DE ANSAMBLU A FAȚADEI CU POZIȚIA CONTURULUI FIRMEI, SIMULARE PE CALCULATOR; NU SE MONTEAZĂ FIRMA PT. A FI FOTOGRAFIATĂ:
  fotografia va cuprinde și spațiile alăturate – 2 ex.
 9. PROIECT FIRMA ELABORAT DE PROIECTANT DE SPECIALITATE: memoriu, vedere firma cu grafica color, cu indicarea dimensiunilor, materialelor casetei, materialolor incripționării, culoare, secțiune prin firmă și clădire (locală), sistem de montare – 2 ex.
  Toate planșele de la 7 – 9 vor fi semnate și ștampilate în original de arhitect autorizat și cu drept de semnătură.
 10. DOVADA FIRMEI AUTORIZATE ÎN PROIECTARE: pt. SRL – Certificat de Inmatriculare (cu proiectare de arhitectura in domeniul de activitate); pt. Persoană fizică – dovada inregistrare birou individual de arhitectură – copie;
 11. DOVADA ACHITĂRII TAXEI PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
 12. DOVADA inregistrarii proiectului la ordinul arhitectilor – 50 ron
 13. B.I./C.I. – copie
 14. DOSAR CU ȘINĂ

Alte avize cerute de primarie prin Certificatul de Urbanism

 • aviz electrica
 • aviz mediu
 • aviz Ministerul Culturii
 • etc.

Actele difera de la o locatie la alta.
Autorizatia pentru amplasare se obtine in 30-60 zile in functie de caz.

COSTURI:

 • Certifactul de urbanism – taxa 5 lei, durata emitere 30 zile
 • Planuri Topografice vizate de Oficiul de cadastru ( scara 1:500, 1:2000) taxa 56 lei durata emitere 7 zile
 • Aviz Ministerul Culturii – daca amplasarea se face intr-o zona protejata durata emitere 30 zile
 • Aviz Agentia de Mediu taxa 105 Ron durata emitere 7 zile
 • Aviz SC Electrica s.a. – daca firma este luminoasa taxa 65 Ron durata emitere 15 zile
 • Alte acte cerute in C.U. – daca este cazul
 • Dovada luarii in evidenta a proiectului de catre OAR + taxa timbru arhitect 50 lei

 

Realizare site web HASS Web Design